کلینیک فناوری و صنعت ایران

کلینیک فناوری و صنعت ایران

پروژه کلینیک فناوری و صنعت ایران

کلینیک فناوری و صنعت ایران، بستری برای رفع نیاز‌ها و چالش‌های شرکت‌ها و کارخانه‌های فعال در تمامی حوزه‌های صنعت و فناوری می‌باشد. کلینیک فناوری و صنعت ایران، پلتفرمی برای ارتباط هدفمند بین فعالین حوزه‌های صنعتی مختلف و متخصصان و مشاوران مرتبط است.

هدف اصلی این سامانه، متصل کردن متخصصان به اشخاص یا شرکت‌هایی می‌باشد که دارای مشکلات یا چالش‌هایی در کسب و کار و صنعت خود هستند و اینسامانه سعی دارد پل ارتباطى بین بازرگانان، فناوران، صنعت گران و محققین کشور برقرارمی‌کند. با ایجاد پروژه یا چالش‌های صنعتی، علمی و اقتصادی در سامانه‌ی کلینیکفناوری و صنعت ایران می‌توان افراد و شرکت‌های متخصصی را پیدا کرد تا این چالش‌ها راانجام دهند. این پروژه‌ها می‌توانند در زمینه‌های فنّی، حقوقی، صنعت و معدن، نوآوری، تأمین، آموزش، مدیریت، مالی و حسابداری و… باشند.

لوگوی کلینیک فناوری و صنعت ایران
لوگوی کلینیک فناوری و صنعت ایران
ساختار لوگوی کلینیک فناوری و صنعت ایران بر اساس مقیاس طلایی فیبوناچی
ساختار لوگوی کلینیک فناوری و صنعت ایران بر اساس مقیاس طلایی فیبوناچی
طراحی رابط کاربری وب سایت کلینیک فناوری و صنعت ایران
طراحی رابط کاربری وب سایت کلینیک فناوری و صنعت ایران

طراحی رابط کاربری وب سایت کلینیک فناوری و صنعت ایران، صفحات داخلی
طراحی رابط کاربری وب سایت کلینیک فناوری و صنعت ایران، صفحات داخلی

طراحی رابط کاربری وب سایت کلینیک فناوری و صنعت ایران، پنل مدیریت
طراحی رابط کاربری وب سایت کلینیک فناوری و صنعت ایران، پنل مدیریت

طراحی رابط کاربری ریسپانسیو وب سایت کلینیک فناوری و صنعت ایران
طراحی رابط کاربری ریسپانسیو وب سایت کلینیک فناوری و صنعت ایران
رونمایی از سامانه در حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری
رونمایی از سامانه در حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری