حمل و نقل فولاد لجستیک

حمل و نقل فولاد لجستیک

از سال 1387 با توجه به نیاز شرکت فولاد خوزستان شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس تاسیس گردید. در سال های نخست با حمل بخشی از محصولات صادراتی به بندر امام خمینی (ره) و سرباره فولاد خوزستان به فولاد شادگان توانست جایگاه خود را در میان رقبا کسب نماید.
از تابستان سال 1396 با توجه به خرید سهام گنجینه پردیس توسط گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام) و تغییر ساختار هیئت مدیره ، این شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل شد.
در پاییز 1396 شرکت گنجینه از حمل و نقل جاده¬ای در داخل استان فراتر رفته و ماموریت مدیریت لجستیک فولاد خوزستان به این شرکت واگذار گردید.
در زمستان 1396 این شرکت با مدیریتی چابک و استفاده از سرمایه¬های انسانی جوان توانست مدیریت 100% حمل جاده¬ای شرکت فولاد خوزستان را برعهده بگیرد.
در اواخر بهار 1397 و پس از دریافت مجوز حمل و نقلی ریلی از راه¬آهن ج.ا.ا مدیریت حمل ریلی محصولات به بندر امام خمینی (ره) و سنگ آهن (کنسانتره) از کلیه معادن نظیر چادرملو، چغارت، توسعه ملی سنگان، گلگهر و گهر زمین برعهده این شرکت قرار گرفت.
در پاییز 1397 گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام) با خرید 50+1 سهم از شرکت فولاد ریل جنوب مدیریت و راهبری این شرکت را برعهده گرفت .
از پاییز 1397 با تحویل مدیریت اسکله 72 هکتاری فولاد خوزستان در بندر امام خمینی (ره) مدیریت حمل ترکیبی ریل-دریا-ریل یعنی انتقال کنسانتره از معدن گلهر و گوهرزمین توسط اسکله شهید رجایی به بندر امام خمینی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
از زمستان 1397 با توجه به لزوم مدیریت حمل بین المللی و ایجاد ساختار ویژه در این شرکت مدیریت حمل جاده¬ای، ریلی و دریایی فولاد خوزستان به این شرکت واگذار گردیده است.
در بهار 1398 با توجه سیاست یکپارچگی لجستیک شرکت فولاد خوزستان، با برنامه ریزی لازم شرکت گنجینه پردیس را در شرکت فولاد ریل جنوب ادغام نموده و نام شرکت را به چند وجهی فولاد لجستیک تغییر دادند.
در حال حاضر شرکت چند وجهی فولاد لجستیک، یکی از 5 شرکت بزرگ و توانمند حمل و نقل کشور عزیزمان ایران می باشد….

اپلیکیشن فولاد لجستیک
اپلیکیشن فولاد لجستیک