سئو

17 مهر 1401
تاثیر تجربه کاربری بر سئو؛ بررسی 5 عامل اثرگذار
سئو

تاثیر تجربه کاربری بر سئو؛ بررسی 5 عامل اثرگذار

تاثیر تجربه کاربری بر سئو امری انکار ناشدنی است. بسیاری از عواملی که یک طراحی تجربه کاربری موفق را تضمین می کنند بر سئو سایت شما برای موتورهای جستجو نیز تاثیرگذار هستند. در اینجا به 5 عامل تاثیر تجربه کاربری بر سئو می پردازیم که با رعایت آن ها، هم در سئو و هم در طراحی تجربه کاربری موفق خواهید بود.