تجربه کاربری

9 آبان 1401
طراحی محتوا و تاثیر شیوه مطالعه کاربران در طراحی وب
تجربه کاربری

طراحی محتوا و تاثیر شیوه مطالعه کاربران در طراحی وب

طراحی محتوا اصل مهمی در طراحی رابط کاربری (UI Design) و طراحی تجربه کاربری (UX Design) برای یک وب سایت محتوایی است. اما برای طراحی رابط کاربری یک وب سایت محتوایی موثر، قبل از هر چیز باید درک کنیم که مردم چگونه مطالعه می کنند. در طراحی محتوا یک اصل بنیادی را باید در نظر گرفت: اینکه کمتر پیش می آید…